KONSULENT og PROJEKT opgaver

ADMINISTRATION

Hjælp til simple administrative opgaver der ikke kræver indsamling af ny viden eller opsætning af nyt system. Det kan være indtastning eller import af data fra- og til eksisterende systemer og mindre justeringer. Dette inkluderer også brug af systemer og skabeloner udarbejdet af Data-bassen. Kræver arbejdet opsætning af nye skabeloner, koder og automatisering af arbejdsgange, udføres dette som analyse eller projekt arbejde.

TIMEPRIS

340,-

(inkl. moms 425,-)

DATA ANALYSE

Analyse af eksisterende virksomhedsdata og opsætning af visuel præsentation af resultaterne. Dette kan omfatte en analyse af kundedata, salgsdata, som virksomheden allerede har indsamlet, eller som virksomheden har adgang til fra eksterne databaser. Analysen kan omfatte nye beregninger, finde trends, en syntese af betydningen af resultaterne i forhold til formålet. 


TIMEPRIS

652,-

(inkl. moms 815,-)

PROJEKTER

Projekt arbejde kan omfatte egentlig projektstyring og rådgivning i forbindelse med mindre, allerede definerede projekter, men også løsning af en mere kompleks opgave med forskelligartede delelementer. 


TIMEPRIS

720,-

(inkl. moms 900,-)

KØB TIMER I PAKKER


Spar penge ved forudbestilling af timer, hvis du har en god fornemmelse af hvor stort tidsforbrug opgaven kræver. Her er der mulighed for bestilling og betaling af enkelte pakker.

Timeprisen er oplyst både med og uden moms. Det er altid prisen inkl. moms der bliver opkrævet ved køb.

Kontakt os for en mere skræddersyet løsning til opgaver med større tidsforbrug.

ADMINISTRATION

TIMEPRIS 340,-

(inkl. moms 425,-)


Køb 5 timer og spar 100,-

 for 1600,- (2000,-)

Køb 8 timer og spar 220,-

for 2500,- (3125,-)

Køb 16 timer og spar 440,-

for 5000,- (6250,-)

ANALYSE

TIMEPRIS 652,-

(inkl. moms 815,-)


Køb 5 timer og spar 160,-

 for 3100,- (3750,-)

Køb 8 timer og spar 216,-

for 5000,- (6500,-)

Køb 16 timer og spar 432,-

for 10000,- (12500,-)

PROJEKT

TIMEPRIS 720,-

(inkl. moms 900,-)


Køb 5 timer og spar 100,-

 for 3500,- (4375,-)

Køb 8 timer og spar 360,-

for 5300,- (6625,-)

Køb 16 timer og spar 520,-

for 11000,- (13750,-)

Køb en hel uge og spar 640,-

for 26000,- (32500,-)